PRENUMERATA

Prenumerata Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” Roczna prenumerata krajowa – 60,00 zł Prenumerata na okres krótszy – liczbę numerów należy pomnożyć przez 12,00 zł Numery archiwalne – 3 zł (sztuka) + koszt wysyłki Dokładne informacje: Jerzy Hawryluk, tel. 502-565-547 Ludmiła Łabowicz, tel. 609-048-496, mail: nadbuhom@nadbuhom.pl Wpłat należy dokonywać na adres wydawcy: Związek Ukraińców Podlasia ul. Kryniczna 14 17-100 Bielsk Podlaski Rachunek bankowy: 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402 (w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz okres, którego dotyczy wpłata) Roczna prenumerata w Ukrainę i Białoruś – 100,00 zł PLN. Roczna prenumerata do pozostałych krajów – 40 EUR lub 50 USD (poczta lotnicza). Format rachunku bankowego dla wpłat z zagranicy: PKOPPLPW PL 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402 Wpłat z zagranicy prosimy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.