PRENUMERATA

Prenumerata Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Roczna prenumerata krajowa – 60,00 zł

Prenumerata na okres krótszy – liczbę numerów należy pomnożyć przez 12,00

Numery archiwalne – 3 zł (sztuka) + koszt wysyłki

Dokładne informacje:

Jerzy Hawryluk, tel. 502-565-547

Ludmiła Łabowicz, tel. 609-048-496,

mail: nadbuhom@nadbuhom.pl

Wpłat należy dokonywać na adres wydawcy:

Związek Ukraińców Podlasia

ul. Kryniczna 14

17-100 Bielsk Podlaski

Rachunek bankowy: 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

(w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz okres, którego dotyczy wpłata)

Roczna prenumerata w Ukrainę i Białoruś – 100,00 zł PLN.

Roczna prenumerata do pozostałych krajów – 40 EUR lub 50 USD (poczta lotnicza).

Format rachunku bankowego dla wpłat z zagranicy:

PKOPPLPW PL 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

Wpłat z zagranicy prosimy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.