КОНТАКТ

Український часопис Підляшшя
«Над Бугом і Нарвою»
вул. Кринічна 14
17-100 Більськ Підляський
Підляське воєводство
Польща
nadbuhom@nadbuhom.pl

Юрій Гаврилюк – головний редактор
тел. +48 502 565 547
Людмила Лабович – секретар
тел. +48 609 048 496