ДЕ КУПИТИ

Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» можна купити в пунктах мережі KOLPORTER У ЦІЛІЙ ПОЛЬЩІ (м.інш. пункти Кольпортер, мережа “Świat Prasy”, крамниці Arhelan, PSS Społem).

Біла-Підляська

Білосток

Варшава

Володава

Вроцлав

Гданськ

Горлиці

Гурово-Ілавецьке

Краків

Лігниця

Лодзь

Люблин

Ольштин

Перемишль

Ряшів

Сянік

Холм

Щецін

“Над Бугом і Нарвою” можна теж купити НА ТЕРИТОРІЇ БІЛЬСЬКОГО, СІМ’ЯТИЦЬКОГО І ГАЙНІВСЬКОГО ПОВІТІВ. Знайдете нас у таких місцевостях Підляського воєводства, як:

Біловежа

Білосток

Більськ-Підляський

Ботьки

Бранськ

Черемха

Дядковичі

Гайнівка

Кліщелі

Мельник

Милейчичи

Нарва

Наровка

Нурець-Станція

Орля

Рудка

Сім’ятичі

Окрім того «Над Бугом і Нарвою» можна купити в ЦЕНТРІ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ В БІЛОСТОЦІ:

Центр православної культури

вул. Святого Миколая 5

15-419 Білосток

Окрім актуального номера можна там також придбати останні архівні числа нашого часопису.

Часопис можна теж купити в електронному варіанті:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

Запрошуємо купляти і читати!