ДЕ КУПИТИ

Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» можна купити в пунктах мережі KOLPORTER (м.інш. крамниці Arhelan, PSS Społem) на території Більського, Сім’ятицького і Гайнівського повітів, а також у Білостоці.

Знайдете нас у таких місцевостях Підляського воєводства, як:

Біловежа

Білосток

Більськ-Підляський

Ботьки

Бранськ

Черемха

Дядковичі

Гайнівка

Кліщелі

Мельник

Милейчичи

Нарва

Наровка

Нурець-Станція

Орля

Рудка

Сім’ятичі.

Окрім того «Над Бугом і Нарвою» можна купити в Центрі православної культури в Білостоці:

Центр православної культури

вул. Святого Миколая 5

15-419 Білосток

Окрім актуального номера можна там також придбати останні архівні числа нашого часопису.

Запрошуємо відвідувати і купляти!