ПРО НАС

Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» видається з літа 1991 року (в Інтернеті з 1999 року). Виходить що два місяці у місті Більську на Підляшші. Це одне з найвагоміших українських видань у Польщі. Статті у ньому друковані українською та польською мовами, деякі написані підляськими говірками української мови. Вони присвячені насамперед історії, культурі, традиції, літературі та українському громадсько-культурному і освітньому житті, перш за все на Північному, але також на Південному Підляшші, Холмщині, Берестейщині та в інших регіонах, де проживають українці. Основний девіз редакції: «Писати про те, про що інші не пишуть».

Тираж журналу становить 1200 примірників. Двомісяник повністю в кольорі.

Редакція

Юрій Гаврилюк – головний редактор

Вікторія Гаць

Андрій Єкатеринчук

Людмила Лабович – секретар

Анна Паб’ян

Юрій Плева

Видавець

Союз українців Підляшшя

вул. Кринічна 14

17-100 Більськ Підляський

Банківський рахунок видавця:

41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

Двомісячник видається завдяки дотації з державного бюджету.

Не всі думки висловлені на сторінках нашого часопису віддзеркалюють погляди редакції.

Не замовлених матеріалів не повертаємо. Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати тексти та змінювати заголовки. За зміст поміщених реклам та оголошень редакція не відповідає.

Публікація виражає лише погляди автора/ів і не може ототожнюватися з офіційною позицією Міністра внутрішніх справ і адміністрації.