Новини,  ПОДІЇ

Już niedługo – nr 5/2021 NBiN
Уже невдовзі – № 5/2021 НБіН

Już w następnym tygodniu będzie dostępny nowy numer Ukraińskiego Pisma Podlasia “Nad Buhom i Narwoju”. A w nim – nowi autorzy i nowe tematy.

O czym tym razem przeczytają nasi czytelnicy? Oprócz artykułów poświęconych wydarzeniom ostatnich miesięcy, proponujemy m.in. refleksję w związku z 30-leciem Niepodległości Ukrainy, encyklopedię podlaskich imion, artykuł o Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie, opowieść o ciekawych wędrówkach w Bieszczady, wspomnienia 98-letniego Koli Moroza z Szostakowa z robót przymusowych w Niemczech, artykuł na temat ukraińskiego ruchu wydawniczego lat 80., kontynuację cyklu o ukraińskojęzycznej spuściźnie Mikoły Janczuka, artykuł o obrzędach związanych z budową domu, ciąg dalszy opowieści o podlaskich zwyczajach pogrzebowych, artykuł o Podlasiu i sąsiednich regionach podczas bieżeństwa, ostatnią część wspomnień chłopca z akcji “Wisła”, Chronologion i wiele innych tekstów, wśród których – mamy nadzieję – nasi czytelnicy znajdą coś, co ich zainteresuje.

*********

Уже в наступному тижні буде доступний новий номер “Над Бугом і Нарвою”. А в ньому – нові автори та нові теми.

Про що цього разу прочитають наші читачі? Окрім статей, присвячених подіям останніх місяців, ми пропонуємо, серед інших роздуми про 30-ту річницю Незалежності України, енциклопедію підляських імен, статтю про Будинок щоденної допомоги у Шостакові, розповідь про цікаві поїздки в гори Бещади, спогади 98-річного Колі Мороза з Шостакова з примусових робіт у Німеччині, статтю про український видавничий рух 80-х років, продовження циклу про україномовну спадщину Миколи Янчука, статтю про ритуали, пов’язані з будовою хати, продовження розповідей про підляські похоронні звичаї, статтю про Підляшшя та сусідні регіони під час біженства, останню частину спогадів хлопця з акції “Вісла”, Хронологіон та багато інших текстів, серед яких – сподіваємось – наші читачі знайдуть щось цікаве.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *