Новини,  ПОДІЇ

Календар літніх подій на Підляшші – де варто бути

16/17 липня «На Івана, на Купала», Дубичі Церковні (організатор Союз українців Підляшшя)

16/17 lipca „Na Iwana, na Kupała”, Dubicze Cerkiewne (organizator Związek Ukraińców Podlasia)

21-24 липня «Підляська октава культур», Білосток та інші місцевості (організатор Підляський інститут культури)

21-24 lipca „Podlaska Oktawa Kultur”, Białystok i inne miejscowości (organizator Podlaski Instytut Kultury)

22-24 липня «З сільського подвір’я», Черемха (Товариство любителів народної культури та Ґмінний осередок культури в Черемсі)

22-24 lipca „Z wiejskiego podwórza”, Czeremcha (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze)

30 липня «На Володимира», Загорода в Козликах (Товариство друзів скансену в Козликах)

30 lipca „Na Wołodymyra”, Zahoroda w Koźlikach (Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach)

Кінець серпня – початок вересня МЕАНДРИ – Школа традиційної музики 2022 (організатор Підляський інститут культури і Товариство друзів скансену в Козликах)

Koniec sierpnia – początek września MEANDRY – Szkoła Muzyki Tradycyjnej 2022 (organizator Podlaski Instytut Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *