НАД БУГОМ І НАРВОЮ

“НАД БУГОМ І НАРВОЮ” – Український часопис Підляшшя видає Союз Українців Підляшшя з 1991 року /в інтернеті від 1999 р/. Журнал у формі двомісячника має суспільно-культурний характер, видаєтся польскою та українською мовамі. Торкається проблем і питань культурного і суспільного життя українців Північного і Південного Підляшшя, а також Холмщини та Берестейщини.

“NAD BUHOM i NARWOJU” – ukraińskie pismo Podlasia wydawane jest przez Związek Ukraińców Podlasia od 1991 roku /w internecie od 1999 r/. Pismo ma formę dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego, wydawane w języku polskim i ukraińskim. Porusza problemy i zagadnienia życia społecznego i kulturalnego Ukraińców północnego i południowego Podlasia, jak też Chełmszczyzny i Ziemi Brzeskiej.